Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης

6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Σε κάθε χρήστη του ΠΣΔ κατά την είσοδό του στο eclass αποδίδεται και ένα χαρτοφυλάκιο μαθημάτων. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργούν μαθήματα.

Για να δημιουργηθεί ένα νέο μάθημα επιλέγουμε Δημιουργία Μαθήματος στη δεξιά πλευρά του προσωπικού μας χαρτοφυλακίου.

Εναλλακτικά νέο μάθημα μπορεί να δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας το εργαλείο Δημιουργία Μαθήματος στις Επιλογές Χρήστη (στην αριστερή στήλη του χαρτοφυλακίου).

eclass CreateLesson2

Αφού δημιουργήσετε το μάθημά σας στην πλατφόρμα, μπορείτε να το χωρίσετε σε επιμέρους θεματικές ενότητες. Με αυτό τον τρόπο έχετε μια τμηματική παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού που πρόκειται να διδάξετε. Προκείμενου να δημιουργηθεί μια νέα θεματική ενότητα δεν έχετε παρά να πατήσετε στο κουμπί με το σταυρό το οποίο βρίσκεται κάτω από την περιγραφή του μαθήματος.

 

δημιουργία ενότητας μαθήματος στο e class

Στην συνέχεια στην εμφανιζόμενη φόρμα θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία τα οποία αφορούν τη συγκεκριμένη ενότητα. Θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τίτλο της ενότητας και μια σύντομη περιγραφή της. Επίσης μπορείτε να καθορίσετε το διάστημα στο οποίο η συγκεκριμένη θεματική ενότητα θα είναι ορατή από τους εκπαιδευόμενους. Εάν δεν καθορίσετε κάποιο διάστημα τότε η συγκεκριμένη ενότητα θα είναι ορατή άμεσα μετά την δημιουργία της. Τέλος επιλέξτε τον σύνδεσμο «Υποβολή» προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

δημιουργία ενότητας στο e class

Από τα εργαλεία διαχείρισης του μαθήματος ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσθέσει έναν χρήστη ή πολλούς χρήστες.

Προσθήκη ενός χρήστη: Αναζήτηση χρήστη με ονοματεπώνυμο ή με όνομα χρήστη (username)

Για να προσθέσετε έναν χρήστη στο μάθημά σας, επιλέξτε το σύνδεσμο «Προσθήκη ενός χρήστη», συμπληρώστε ένα από τα πεδία που εμφανίζονται (Επίθετο, Όνομα, Όνομα Χρήστη) και κάντε κλικ στο πλήκτρο με την ένδειξη «Αναζήτηση». Αν ο χρήστης έχει λογαριασμό στην πλατφόρμα θα σας εμφανιστούν τα στοιχεία του και στη συνέχεια κάντε κλικ στο σύνδεσμο με την ένδειξη «Εγγραφή χρήστη στο μάθημα» για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Προσθήκη πολλών χρηστών: Μαζική εισαγωγή χρηστών με όνομα χρήστη (username)

Αν θέλετε να προσθέσετε πολλούς χρήστες στο μάθημά σας τότε επιλέξτε «Προσθήκη πολλών χρηστών». Θα σας ζητηθούν τα ονόματα χρηστών (usernames). Μπορείτε πολύ απλά να δημιουργήσετε ένα απλό αρχείο κειμένου με τα ονόματα των χρηστών (ένα όνομα ανά γραμμή) είτε γράφοντας είτε επικολλώντας τα usernames. Και στην περίπτωση αυτή οι χρήστες θα πρέπει να έχουν λογαριασμό στην πλατφόρμα. Στη συνέχεια πατήστε Προσθήκη.

Πολύ συχνά ένας/μία εκπαιδευτικός διδάσκει το ίδιο μάθημα σε περισσότερα από ένα τμήματα (π.χ Άλγεβρα Α1, Άλγεβρα Α2, Άλγεβρα Α4). Αντί να δημιουργήσει ένα μάθημα για κάθε τμήμα χωριστά και να είναι αναγκασμένος/η να ανεβάζει το υλικό πολλές φορές για να ενημερώσει το κάθε μάθημα, μπορεί να δημιουργήσει ένα μόνο μάθημα και να ορίσει ομάδες μαθητών π.χ ομάδα Α1, ομάδα Α2 κλπ εντάσσοντας τους μαθητές στην ομάδα του τμήματός τους.

Οι χρήση ομάδων μαθητών είναι επίσης κατάλληλη για την περίπτωση που θέλουμε οι μαθητές να υλοποιήσουν ομαδικές εργασίες, για τις οποίες θα χρειαστούν ένα χώρο συγκέντρωσης του υλικού τους (έγγραφα ομάδας), ανταλλαγής απόψεων (συζητήσεις ομάδας) και συνεργασίας (wiki ομάδας).

 

Το υποσύστημα Εργασίες είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο μιας και επιτρέπει την ηλεκτρονική διαχείριση, υποβολή και βαθμολόγηση των εργασιών του μαθήματος. Ειδικότερα, παρέχει τη δυνατότητα να τοποθετηθούν οι εκφωνήσεις των εργασιών, ο τύπος τους και η ημερομηνία υποβολής. Στη συνέχεια επιτρέπει στους εγγεγραμμένους εκπαιδευόμενους να ανεβάσουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα τις εργασίες σε μορφή αρχείου ή να τις υποβάλουν σε σε μορφή κειμένου μέχρι την ημερομηνία υποβολής και στη συνέχεια αφού ο εκπαιδευτής τις βαθμολογήσει να δουν το βαθμό τους.

ergasies2

Τα Έγγραφα αποτελούν το χώρο όπου αποθηκεύεται, οργανώνεται και παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος. Από την αριστερή μπάρα των ενεργών εργαλείων κάθε μαθήματος υπάρχει η επιλογή «Έγγραφα».

έγγραφα e class

Ο χώρος των εγγράφων

Μεταβαίνοντας στο χώρο «Έγγραφα» ο χρήστης έχει στη διάθεσή του έναν εύχρηστο μηχανισμό για τη διαχείριση, την οργάνωση και την ομαδοποίηση των αρχείων του (κείμενα, παρουσιάσεις, εικόνες, διαγράμματα, κλπ) που μπορεί μάλιστα να τα οργανώσει σε καταλόγους και υποκαταλόγους.

doc eclass

Πατώντας το εργαλείο Ασκήσεις μπορούμε να διαχειριστούμε τις ασκήσεις μας ή/και να δημιουργήσουμε νέες ασκήσεις διαφορετικών τύπων με τη δυνατότητα απάντησής τους από τους μαθητές και την αυτόματη βαθμολόγησή τους.

Η διαχείριση των ασκήσεων έχει να κάνει με την επεξεργασία, απόκρυψη, στατιστικά, δημιουργία αντιγράφου και εκκαθάριση των αποτελεσμάτων.

Exercise1 1

 

Πατώντας το εργαλείο Μηνύματα βλέπουμε όλα τα εισερχόμενα ή εξερχόμενα μηνύματα για το μάθημα.

Αν θέλουμε να ειδοποιήσουμε τους μαθητές ή άλλους εγγεγραμμένους χρήστες σχετικά με το μάθημα μπορούμε να τους στείλουμε μήνυμα από το εργαλείο Μηνύματα και επιλέγουμε το κουμπί Νέο μήνυμα μαθήματος.

Messages2

Μέσω του εργαλείου Ανακοινώσεις ο εκπαιδευτικός μπορεί να ενημερώσει τους εγγεγραμμένους χρήστες του μαθήματος για όλες τις ενέργειες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό. Για να εισάγετε μια νέα ανακοίνωση αρχικά επιλέξτε το σύνδεσμο Προσθήκη ανακοίνωσης.

 Εν συνεχεία μπορείτε να εισάγετε τον τίτλο της ανακοίνωσης καθώς και τον βασικό κορμό της.

Announcements2

Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε στο ηλεκτρονικό σας μάθημα χρήσιμες πηγές από το Διαδίκτυο και παράλληλα να τις ομαδοποιήσετε σε κατηγορίες. Επιλέξτε από τη αριστερή μπάρα επιλογών «Συνδέσεις Διαδικτύου».

σύνδεσμοι e class

Για να προσθέσετε ένα σύνδεσμο, εισάγετε τη URL διεύθυνση του συνδέσμου (π.χ. https://www.youtube.com/channel/UC9VmWb5Wd5sc4E4k1CevEug), το όνομα του συνδέσμου με το οποίο θα παρουσιάζεται (π.χ. Παραμύθια στα ελληνικά) και μια περιγραφή για το περιεχόμενο του συνδέσμου (π.χ. Παραμύθια κινούμενων σχεδίων με ελληνικούς διαλόγους). Στη συνέχεια επιλέξτε την κατηγορία στην οποία θα ανήκει ο σύνδεσμος. Αν δεν επιλέξετε καμία κατηγορία ο σύνδεσμος θα εμφανιστεί στην κατηγορία «Γενικοί σύνδεσμοι». Τέλος κάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη «Προσθήκη».

προσθήκη συνδέσμου e class

Με τη χρήση του εργαλείου των Πολυμέσων ο εκπαιδευτικός μπορεί να εισάγει πολυμεσικό υλικό στα μαθήματά του (εικόνες, ήχους, βίντεο).

Multimedia1