Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης

6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Πατώντας το εργαλείο Ασκήσεις μπορούμε να διαχειριστούμε τις ασκήσεις μας ή/και να δημιουργήσουμε νέες ασκήσεις διαφορετικών τύπων με τη δυνατότητα απάντησής τους από τους μαθητές και την αυτόματη βαθμολόγησή τους.

Η διαχείριση των ασκήσεων έχει να κάνει με την επεξεργασία, απόκρυψη, στατιστικά, δημιουργία αντιγράφου και εκκαθάριση των αποτελεσμάτων.

Exercise1 1

 

 

Για περισσότερα: Μεταφόρτωση Αρχείου - Ασκήσεις eclass

Οδηγός εύρεσης Ασκήσεων που έχουν βαθμολογηθεί στο eclass Νάννος Νικόλαος

 

Πηγή: Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού από open eclass