Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης

6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Μέσω του εργαλείου Ανακοινώσεις ο εκπαιδευτικός μπορεί να ενημερώσει τους εγγεγραμμένους χρήστες του μαθήματος για όλες τις ενέργειες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό. Για να εισάγετε μια νέα ανακοίνωση αρχικά επιλέξτε το σύνδεσμο Προσθήκη ανακοίνωσης.

 Εν συνεχεία μπορείτε να εισάγετε τον τίτλο της ανακοίνωσης καθώς και τον βασικό κορμό της.

Announcements2

 • Επίσης επιλέξτε τους χρήστες στους οποίους θέλετε να εμφανίζεται η συγκεκριμένη ανακοίνωση.
 • Ακόμη μπορείτε να καθορίσετε την ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής της συγκεκριμένης ανακοίνωσης.
 • Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλέγετε το κουμπί Υποβολή.

Μια σειρά ενεργειών είναι διαθέσιμες στον εκπαιδευτικό του μαθήματος, όπως φαίνεται και με τον αντίστοιχο αριθμό:

 • Επεξεργασία μια ανακοίνωσης
  • Πραγματοποιήστε όποιες αλλαγές επιθυμείτε και πατήστε Υποβολή
 • Απόκρυψη/ Εμφάνιση μιας ανακοίνωσης
  • επιλέξτε τους συνδέσμους Απόκρυψη ή Εμφάνιση ανάλογα στην κατάσταση την οποία βρίσκεται η ανακοίνωση
 • Διαγραφή μιας ανακοίνωσης
  • επιλέξτε το σύνδεσμο Διαγραφή και επιβεβαιώστε την διαγραφή
 • Καρφίτσωμα ως σημαντική / Αφαίρεση σήμανσης ως σημαντική
  • Επιλέξτε το αντίστοιχο ελεγκτήριο (πινέζα) με το γκρι χρώμα. Αυτόματα η ανακοίνωση θα πάει στην κορυφή των ανακοινώσεων και το χρώμα της πινέζας θα αλλάξει σε κόκκινο
 • Τοποθέτηση στην κορυφή
  • μπορείτε να τοποθετήσετε μια ανακοίνωση στην κορυφή επιλέγοντας το σύνδεσμο Τοποθέτηση στην κορυφή με το αντίστοιχο βέλος.

Announcements3

Μεταφόρτωση αρχείου

Πηγή: Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού από open eclass