Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης

6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Πατώντας το εργαλείο Μηνύματα βλέπουμε όλα τα εισερχόμενα ή εξερχόμενα μηνύματα για το μάθημα.

Αν θέλουμε να ειδοποιήσουμε τους μαθητές ή άλλους εγγεγραμμένους χρήστες σχετικά με το μάθημα μπορούμε να τους στείλουμε μήνυμα από το εργαλείο Μηνύματα και επιλέγουμε το κουμπί Νέο μήνυμα μαθήματος.

Messages2

  • Όταν πατηθεί το Νέο μήνυμα μαθήματος, φαίνεται απευθείας στο πεδίο Από ο αποστολέας που είναι ο εκπαιδευτικός.
  • Στο πεδίο Προς μπορούμε -πατώντας μέσα στο πεδίο- να επιλέξουμε έναν ή περισσότερους μαθητές.
  • Με το Επιλογή όλων επιλέγουμε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες και με το Αφαίρεση όλων καθαρίζουμε το πεδίο.
  • Στο Θέμα συμπληρώνουμε το θέμα του μηνύματος που θα φαίνεται στους χρήστες.
  • Στο πεδίο Μήνυμα είναι ο βασικός κορμός του μηνύματος που θέλουμε να σταλεί.
  • Μπορούμε να επισυνάψουμε αρχείο από το κουμπί Επιλογή αρχείου.
  • Μπορούμε να επιλέξουμε παρακάτω να υπάρξει Ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς τους χρήστες.
  • Τέλος πατάμε Αποστολή για να το αποστείλουμε.

Μεταφόρτωση Αρχείου

Οπτικοποιημένος Οδηγός από τον κ.Καρανάσιο