Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης

6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Σε κάθε χρήστη του ΠΣΔ κατά την είσοδό του στο eclass αποδίδεται και ένα χαρτοφυλάκιο μαθημάτων. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργούν μαθήματα.

Για να δημιουργηθεί ένα νέο μάθημα επιλέγουμε Δημιουργία Μαθήματος στη δεξιά πλευρά του προσωπικού μας χαρτοφυλακίου.

Εναλλακτικά νέο μάθημα μπορεί να δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας το εργαλείο Δημιουργία Μαθήματος στις Επιλογές Χρήστη (στην αριστερή στήλη του χαρτοφυλακίου).

eclass CreateLesson2

Συμπληρώνουμε τα στοιχεία του νέου μαθήματος.

  • Πληκτρολογούμε έναν τίτλο για το μάθημα.
  • Ο Κωδικός είναι προαιρετικός και μπορεί να παραχθεί αυτόματα από το σύστημα.
  • Επιλέγουμε από τη λίστα "Σχ. Μονάδα" το σχολείο για το οποίο προσφέρεται το μάθημα (με την είσοδό μας στο ΠΣΔ μπορούμε να επιλέξουμε μόνο το/τα σχολείο/α που ανήκουμε).
  • Μπορείτε να εισάγετε το όνομά σαςή γενικότερα των εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν το μάθημα. Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα στο πεδίο αυτό το δικό σας όνομα.
  • Από το πεδίο λίστας "Γλώσσα" επιλέγουμε, τη γλώσσα στην οποία επιθυμούμε να εμφανίζονται τα εργαλεία του ηλεκτρονικού μαθήματος.
  • Στο επόμενο πεδίο μπορούμε να πληκτρολογήσουμε μια σύντομη περιγραφή του μαθήματος.

  • Επιλέγουμε αν η Μορφή μαθήματος είναι απλή ή με ενότητες (θα φαίνονται κάτω από την αρχική περιγραφή του μαθήματος).
  • Καθορίστε, προαιρετικά, την άδεια διάθεσης του μαθήματός σας. Σημειώστε ότι υποστηρίζονται όλες οι άδειες διάθεσης τύπου Creative Commons.

  • Από τα κουμπιά των Διαθέσιμων τύπων πρόσβασης επιλέγουμε έναν από τους διαθέσιμους τύπους μαθημάτων.

o    Ανοικτό μάθημα (χωρίς εγγραφή): οποιοσδήποτε μπορεί να επισκεφτεί το μάθημά σας χωρίς να χρησιμοποιήσει κάποιο λογαριασμό πρόσβασης του ΠΣΔ.

o    Απαιτείται εγγραφή (ανοικτό με εγγραφή): για να επισκεφτεί κάποιος χρήστης το μάθημά σας πρέπει πρώτα να εγγραφεί ως χρήστης του ΠΣΔ.

o    Κλειστό: στο μάθημα έχουν πρόσβαση μόνο οι χρήστες που βρίσκονται στη λίστα Χρηστών του μαθήματος εφόσον ο εκπαιδευτικός έχει κάνει αποδεκτά τα αιτήματα εγγραφής τους.

o    Ανενεργό μάθημα: Πρόσβαση στο μάθημα έχει μόνο ο εκπαιδευτικός του μαθήματος.

  • Το Προαιρετικό συνθηματικό αναφέρεται στη δυνατότητα να ορίσουμε ένα συνθηματικό (password) στα ανοικτά μαθήματα ή σε αυτά που απαιτείται εγγραφή.

Τέλος πατάμε το Δημιουργία μαθήματος και ένα νέο μάθημα δημιουργείται στο χαρτοφυλάκιο των μαθημάτων μας.

 Πηγή: Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού από το open eclass

Μεταφόρτωση Άρθρου 

Οπτικοποιημένος Οδηγός από τον κ.Καρανάσιο

Οπτικοποιημένος Οδηγός από τον κ.Αρβανιτάκη

Οπτικοποιημένος Οδηγός για ρυθμίσεις μαθήματος από τον κ.Αρβανιτάκη