Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης

6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε στο ηλεκτρονικό σας μάθημα χρήσιμες πηγές από το Διαδίκτυο και παράλληλα να τις ομαδοποιήσετε σε κατηγορίες. Επιλέξτε από τη αριστερή μπάρα επιλογών «Συνδέσεις Διαδικτύου».

σύνδεσμοι e class

Για να προσθέσετε ένα σύνδεσμο, εισάγετε τη URL διεύθυνση του συνδέσμου (π.χ. https://www.youtube.com/channel/UC9VmWb5Wd5sc4E4k1CevEug), το όνομα του συνδέσμου με το οποίο θα παρουσιάζεται (π.χ. Παραμύθια στα ελληνικά) και μια περιγραφή για το περιεχόμενο του συνδέσμου (π.χ. Παραμύθια κινούμενων σχεδίων με ελληνικούς διαλόγους). Στη συνέχεια επιλέξτε την κατηγορία στην οποία θα ανήκει ο σύνδεσμος. Αν δεν επιλέξετε καμία κατηγορία ο σύνδεσμος θα εμφανιστεί στην κατηγορία «Γενικοί σύνδεσμοι». Τέλος κάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη «Προσθήκη».

προσθήκη συνδέσμου e class

 


 {pdpdf|100%|300|native}