Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης

6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Αφού δημιουργήσετε το μάθημά σας στην πλατφόρμα, μπορείτε να το χωρίσετε σε επιμέρους θεματικές ενότητες. Με αυτό τον τρόπο έχετε μια τμηματική παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού που πρόκειται να διδάξετε. Προκείμενου να δημιουργηθεί μια νέα θεματική ενότητα δεν έχετε παρά να πατήσετε στο κουμπί με το σταυρό το οποίο βρίσκεται κάτω από την περιγραφή του μαθήματος.

 

δημιουργία ενότητας μαθήματος στο e class

Στην συνέχεια στην εμφανιζόμενη φόρμα θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία τα οποία αφορούν τη συγκεκριμένη ενότητα. Θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τίτλο της ενότητας και μια σύντομη περιγραφή της. Επίσης μπορείτε να καθορίσετε το διάστημα στο οποίο η συγκεκριμένη θεματική ενότητα θα είναι ορατή από τους εκπαιδευόμενους. Εάν δεν καθορίσετε κάποιο διάστημα τότε η συγκεκριμένη ενότητα θα είναι ορατή άμεσα μετά την δημιουργία της. Τέλος επιλέξτε τον σύνδεσμο «Υποβολή» προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

δημιουργία ενότητας στο e class