Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης

6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Με τη χρήση του εργαλείου των Πολυμέσων ο εκπαιδευτικός μπορεί να εισάγει πολυμεσικό υλικό στα μαθήματά του (εικόνες, ήχους, βίντεο).

Multimedia1

 Μπορεί να προσθέσει αρχείο (ήχου, εικόνας, βίντεο) από τον υπολογιστή του.

Multimedia2

Επίσης μπορεί να προσθέσει κάποιο βίντεο ή ήχο μέσω συνδέσμου.

Multimedia3

Επιλέγοντας το κουμπί των ενεργειών (με το γρανάζι), στη δεξιά στήλη της καταχώρησης, έχουμε κάποιες δυνατότητες:

  • Μπορούμε να επεξεργαστούμε την καταχώρηση για τα πολυμέσα που έχουμε δημιουργήσει.
  • Μπορούμε να αποκρύψουμε την καταχώρηση για τα πολυμέσα που έχουμε δημιουργήσει.
  • Να κάνουμε Λήψη του συνδέσμου και άνοιγμα.
  • Να κάνουμε Διαγραφή της καταχώρησης.

Multimedia5

Επιπλέον ρυθμίσεις-ενέργειες

Επίσης μπορούμε από το κουμπί των ενεργειών (με το γρανάζι) στην αρχή της καταχώρησής μας:

Multimedia6

  • Εκτός των άλλων μπορούμε να προσθέσουμε μια κατηγορία στην καταχώρησή μας που μπορεί να σχετίζεται με τη θεματολογία του αρχείου.

Multimedia7

  • Επίσης μπορούμε να έχουμε μια επισκόπηση του αποθηκευτικού μας χώρου.

Multimedia8

Μεταφόρτωση Αρχείου