Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης

6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Από τα εργαλεία διαχείρισης του μαθήματος ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσθέσει έναν χρήστη ή πολλούς χρήστες.

Προσθήκη ενός χρήστη: Αναζήτηση χρήστη με ονοματεπώνυμο ή με όνομα χρήστη (username)

Για να προσθέσετε έναν χρήστη στο μάθημά σας, επιλέξτε το σύνδεσμο «Προσθήκη ενός χρήστη», συμπληρώστε ένα από τα πεδία που εμφανίζονται (Επίθετο, Όνομα, Όνομα Χρήστη) και κάντε κλικ στο πλήκτρο με την ένδειξη «Αναζήτηση». Αν ο χρήστης έχει λογαριασμό στην πλατφόρμα θα σας εμφανιστούν τα στοιχεία του και στη συνέχεια κάντε κλικ στο σύνδεσμο με την ένδειξη «Εγγραφή χρήστη στο μάθημα» για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Προσθήκη πολλών χρηστών: Μαζική εισαγωγή χρηστών με όνομα χρήστη (username)

Αν θέλετε να προσθέσετε πολλούς χρήστες στο μάθημά σας τότε επιλέξτε «Προσθήκη πολλών χρηστών». Θα σας ζητηθούν τα ονόματα χρηστών (usernames). Μπορείτε πολύ απλά να δημιουργήσετε ένα απλό αρχείο κειμένου με τα ονόματα των χρηστών (ένα όνομα ανά γραμμή) είτε γράφοντας είτε επικολλώντας τα usernames. Και στην περίπτωση αυτή οι χρήστες θα πρέπει να έχουν λογαριασμό στην πλατφόρμα. Στη συνέχεια πατήστε Προσθήκη.

 

 

 

Από τα εργαλεία διαχείρισης του μαθήματος ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσθέσει έναν χρήστη ή πολλούς χρήστες.

 

 

Προσθήκη ενός χρήστη: Αναζήτηση χρήστη με ονοματεπώνυμο ή με όνομα χρήστη (username)

Για να προσθέσετε έναν χρήστη στο μάθημά σας, επιλέξτε το σύνδεσμο «Προσθήκη ενός χρήστη», συμπληρώστε ένα από τα πεδία (1) που εμφανίζονται (Επίθετο, Όνομα, Όνομα Χρήστη) και κάντε κλικ στο πλήκτρο με την ένδειξη «Αναζήτηση» (2).

Αν ο χρήστης έχει λογαριασμό στην πλατφόρμα θα σας εμφανιστούν τα στοιχεία του και στη συνέχεια κάντε κλικ στο σύνδεσμο (3) με την ένδειξη «Εγγραφή χρήστη στο μάθημα» για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για να μπορέσουμε να βρούμε τον χρήστη θα πρέπει να έχει κάνει τουλάχιστον μία φορά είσοδο στην πλατφόρμα eclass με τους κωδικούς ΠΣΔ.

Προσθήκη πολλών χρηστών: Μαζική εισαγωγή χρηστών με όνομα χρήστη (username)

Αν θέλετε να προσθέσετε πολλούς χρήστες στο μάθημά σας τότε επιλέξτε «Προσθήκη πολλών χρηστών». Θα σας ζητηθούν τα ονόματα χρηστών (usernames). Μπορείτε πολύ απλά να δημιουργήσετε ένα απλό αρχείο κειμένου με τα ονόματα των χρηστών (ένα όνομα ανά γραμμή) είτε γράφοντας είτε επικολλώντας τα usernames. Και στην περίπτωση αυτή οι χρήστες θα πρέπει να έχουν λογαριασμό στην πλατφόρμα. Στη συνέχεια πατήστε Προσθήκη.

Στην οθόνη σας θα εμφανιστούν μηνύματα σχετικά με το αν η προσθήκη έγινε με επιτυχία ή όχι.

 

Οι χρήστες που δεν βρέθηκαν επισημαίνονται στο πάνω μέρος της οθόνης


Εκχώρηση δικαιωμάτων σε χρήστες: Μπορούμε να εκχωρήσουμε επιπλέον δικαιώματα σε χρήστες, από τη Διαχείριση μαθηματος - Χρήστες.

Κατηγορίες δικαιωμάτων:

  • Δικαίωμα υπευθύνου ομάδας
  • Δικαίωμα βοηθού εκπαιδευτή
  • Δικαίωμα εκπαιδευτικού

 

Πηγή: Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού από το open eclass

Μεταφόρτωση Άρθρου 

Οπτικός Οδηγός από Sotiris Karanasios 

Οδηγός για να καλέσουμε μαθητές στο εικονικό μάθημα Νάννος Νικόλαος