Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης

6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Χρήση και διαμοιρασμός πολυμεσικού και διαδραστικού περιεχομένου

1. Επιλέγω από τη Γραμμή Μενού, την επιλογή Share (Διαμοιρασμός) > Share Multimedia (Διαμοιρασμός Πολυμέσων -διαδραστικό περιεχόμενο).

Προσοχή! Στο κουμπί Share (Διαμοιρασμός) στο κάτω μέρος της οθόνης δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Share Multimedia Menu

 2. Στην συνέχεια εμφανίζεται το παράθυρο Share Multimedia (Διαμοιρασμός Πολυμέσων) όπου ο χρήστης καλείται να επικολλήσει το URL (διεύθυνση διαδικτύου) στην οποία υπάρχει το πολυμεσικό περιεχόμενο. Στη συνέχεια πατάμε ΟΚ.

Share Multimedia message

 

3. Κάτω από τα Panels (παράθυρα) των Participants (Συμμετέχοντες) και του Chat (Συνομιλία) εμφανίζεται το παράθυρο Multimedia Viewer (Προβολή Πολυμέσων).

Multimedia Panel

Διαχείριση του παραθύρου του Multimedia Viewer

1. Για την καλύτερη διαχείριση του παραθύρου Multimedia Viewer (Προβολή Πολυμέσων), ελαχιστοποιήστε ή και κλείστε τα παράθυρα Participants (Συμμετέχοντες) και Chat (Συνομιλία).

2. Σύρετε την αριστερή πλαϊνή πλευρά του παραθύρου Multimedia Viewer (Προβολή Πολυμέσων) προς τα αριστερά και προς το κέντρο της οθόνης σας, με πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σας, ώστε να μεγαλώσει αισθητά και να βλέπετε καλά το περιεχόμενό του.

Multimedia Viewer Panel

Διαχείριση του περιεχομένου στο Multimedia Viewer

1. Στο παράθυρο του Multimedia Viewer (Προβολή Πολυμέσων), έχετε πλέον πρόσβαση στο περιεχόμενο, όπως θα είχατε και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα μέσω browser, αλλά τώρα μέσα στο περιβάλλον της Webex.

2. Κάνοντας κλικ στα θερμά σημεία έχετε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο, στα πολυμεσικά στοιχεία και στη διάδραση των στοιχείων που περιέχει η αντίστοιχη ιστοσελίδα.

3. Υποστηρίζονται ιστοσελίδες Html5, διαδραστικό υλικό και ασκήσεις από το Φωτόδεντρο, e-me content περιεχόμενο από την πλατφόρμα e-me, προσομοιώσεις Phet (Html5).

Multimedia Viewer Panel2

Διαχείριση του περιεχομένου στο Multimedia Viewer από τους Participants

1. Όταν μοιράσετε πολυμεσικό υλικό ή διαδραστικό περιεχόμενο από το Μενού Share> Share Multimedia, αντιγράψετε το url στο πλαίσιο του σχετικού παραθύρου Share Multimedia και πατήσετε OK, τότε οι συμμετέχοντες βλέπουν στην οθόνη τους κάτω από τα Panels των Participants και Chat το παράθυρο του Multimedia Viewer (Προβολή Πολυμέσων), με το εξής προειδοποιητικό μήνυμα:

Share Multimedia participants message2

2. Δώστε οδηγίες στους Participants (Συμμετέχοντες):

α. να κάνουν κλικ στο μπλε κουμπί Continue (Συνεχίστε) αφού το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που έχετε διαμοιράσει είναι ελεγμένο από εσάς

β. να κλείσουν ή να ελαχιστοποιήσουν τα Panels (παράθυρα) των Participants και Chat και να αφήσουν μόνο το Panel (παράθυρο) του Multimedia Viewer (Προβολή Πολυμέσων)

γ. να μεγαλώσουν το Panel του Multimedia Viewer (Προβολή Πολυμέσων), σέρνοντας την πλαϊνή αριστερή πλευρά του παραθύρου προς το κέντρο της οθόνης.

δ. να πατήσουν το θερμό στοιχείο και να μεταφερθούν στην ιστοσελίδα με το διαδραστικό περιεχόμενο και

ε. να κάνουν τη δραστηριότητα ο καθένας στον υπολογιστή του, μέσα στο περιβάλλον του Webex.

Share Multimedia participants screens

Προσοχή! Όταν έχουμε επιλέξει να διαμοιράσουμε πολυμεσικό υλικό ή διαδραστικό περιεχόμενο από το Μενού Share> Share Multimedia, αντιγράψουμε το url στο πλαίσιο του σχετικού παραθύρου Share Multimedia και πατήσουμε OK, τότε στην κατάσταση αυτή δεν μπορούμε να διαμοιράσουμε άλλο περιεχόμενο. Το κουμπί Share (Διαμοιρασμός) στο κάτω μέρος της οθόνης γίνεται ανενεργό και από τη γραμμή Μενού με την επιλογή Share μπορούμε να διαμοιράσουμε μόνο Share Multimedia, δηλαδή κάποια άλλη ιστοσελίδα με πολυμεσικό ή διαδραστικό υλικό. Θα πρέπει να κλείσουμε από το X το Panel (παράθυρο) του Multimedia Viewer (Προβολή Πολυμέσων) και τότε ενεργοποιείται και πάλι η δυνατότητα του Share (Διαμοιρασμός) για οποιαδήποτε άλλη επιλογή.

Share Multimedia Warnings

Προσοχή! Όταν έχουμε επιλέξει να δημιουργήσουμε Breakout  Sessions (ομάδες εργασίας), τότε στα Sessions (μικροομάδες) ο Presenter (Παρουσιαστής) δεν έχει δυνατότητα Share>Share Multimedia (να διαμοιράσει πολυμεσικό-διαδραστικό περιεχόμενο), ενώ μπορεί να κάνει Share>Screen, να διαμοιράσει την Οθόνη του και Share>Files να διαμοιράσει άλλα Αρχεία ή άλλες εφαρμογές στον υπολογιστή του.