Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης

6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Ως Presenter, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Poll για να δημιουργήσετε και να μοιραστείτε ερωτηματολόγια, να φτιάξετε δηλαδή μια δημοσκόπηση. Οι δημοσκοπήσεις μπορούν να είναι χρήσιμες για τη συλλογή σχολίων, τη λήψη ψήφων ή τη δοκιμή γνώσεων.

Για να δημιουργήσετε μια νέα δημοσκόπηση, 

 1. Πηγαίνετε View > Panels > Manage Panels 
  Poll panel

 2. Επιλέγετε Polling από τη λίστα με τα διαθέσιμα μενού και στη συνέχεια κλικ στο Add και μετά ok.
  2
 3. Επιλέξτε τον τύπο της ερώτησης από το αναπτυσσόμενο μενoύ ώστε ο Participant
  3

  • Short answer να δώσει απάντηση ένα μικρό κείμενο
  • Multiple choice - Multiple Answers να μπορεί να διαλέξει περισσότερες από μία δυνατές απαντήσεις από λίστα δοσμένων απαντήσεων
  • Multiple choice - Single Answer να δώσει μία απάντηση μόνο από τη λίστα δοσμένων απαντήσεων
 4.  Κάνετε κλικ στο New για να φτιάξετε μια νέα ερώτηση. Στη συνέχεια, γράφετε την ερώτηση και πατώντας Enter, ανάλογα με τον τύπο ερώτησης, τις πιθανές απαντήσεις. 

  • Short answer
   5
  • Multiple choice - Multiple Answers
   5
  • Multiple choice - Single Answer
   6
 5. Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία για όσες ερωτήσεις θέλετε. 
 6. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να ανοίξετε μια αποθηκευμένη ερώτηση από τον υπολογιστή σας. Από το ίδιο μενού, επιλέγοντας μια ερώτηση μπορείτε να την αλλάξετε, να τη διαγράψετε ή να αλλάξετε τη σειρά της.
  7
 7. Από το μενού Options ορίζουμε το χρόνο που θα είναι διαθέσιμος στον Participant για απάντηση
 8. Clear All διαγράφει εντελώς την ψηφοφορία (ζητώντας, αν θέλετε να αποθηκευτεί στον υπολογιστή)
 9. Ανοίγετε τη νέα ψηφοφορία με Open Poll