Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης

6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Μπορείτε να διαμοιράσετε/κοινοποιήσετε σχεδόν οποιοδήποτε είδος περιεχομένου κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης. Έχετε τη δυνατότητα να μοιραστείτε ολόκληρη την οθόνη σας με τους άλλους συμμετέχοντες ή να επιλέξετε ποια αρχεία και εφαρμογές θέλετε να μοιραστείτε, ώστε να μπορείτε να διατηρήσετε όλα τα υπόλοιπα ιδιωτικά.

Οποιοσδήποτε σε μια σύσκεψη, μπορούν να διαμοιραστεί περιεχόμενο.

Στο επάνω μέρος του κεντρικού παραθύρου της τηλεδιάσκεψης υπάρχει το μενού Share με τις κάτωθι επιλογές:

Share1

1. Share Content (Ctrl+Alt+D) που ανοίγει την επιλογή Share στη μπάρα εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης με τις δυνατότητες που θα περιγράψουμε αναλυτικά σε επόμενο άρθρο "Διαμοιρασμός/Κοινή χρήση Περιεχομένου (οθόνη, εφαρμογή, βίντεο, αρχείο, πίνακας)".

2. Share Web Browser που ανοίγει το προκαθορισμένο πρόγραμμα περιήγησης προκειμένου να διαμοιραστούμε σελίδες στο διαδίκτυο.

3. Share Multimedia για να μοιραστείτε ιστοσελίδες και περιεχόμενο πολυμέσων με τους συμμετέχοντες, χρησιμοποιώντας το πάνελ Multimedia Viewer.

Πατήστε Share (Κοινή χρήση), και μετά Multimedia (Πολυμέσα) και εισαγάγετε τη διεύθυνση URL για το περιεχόμενο που θέλετε να κοινοποιήσετε. Αφού επιλέξετε OK, το περιεχόμενο εμφανίζεται στον πίνακα Multimedia Viewer.

Για να διακόψετε την κοινή χρήση, κάντε δεξί κλικ (Windows) ή Ctrl-κλικ (Mac) στη γραμμή τίτλου του Multimedia Viewer και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διακοπή κοινής χρήσης πολυμέσων.

Σημείωση: Ο ήχος για το Multimedia Viewer είναι ξεχωριστός από τον ήχο της τηλεδιάσκεψή σας. Ο ήχος πολυμέσων αναπαράγεται τοπικά μέσω του ήχου του προγράμματος περιήγησής σας και όχι μέσω της σύνδεσης ήχου σας στη τηλεδιάσκεψη.

Share2

 

4. Share Remote Computer για να διαμοιραστείτε περιεχόμενο από έναν απομακρυσμένο Η/Υ με τον οποίο έχετε συνδεθεί.

5. Share My Meeting Window για να διαμοιραστείτε το κεντρικό παράθυρο της τηλεδιάσκεψης

Share3 

Κατά το διαμοιρασμό περιεχομένου στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται μια μπάρα ελέγχου της τηλεδιάσκεψης

Share4

που αποκρύπτεται αυτόματα (και εάν μετακινήσετε το δείκτη του ποντικιού σας εμφανίζεται) η οποία περιλαμβάνει επιλογές για:

1.   Να διακόψετε το διαμοιρασμό επιλέγοντας Stop Sharing

2.   Να παγώσετε το διαμοιραζόμενο περιεχόμενο που βλέπουν οι συμμετέχοντες  επιλέγοντας Pause

3.   Να διαμοιράσετε άλλο περιεχόμενο επιλέγοντας Share

4.   Να διαχειριστείτε τους ρόλους των συμμετεχόντων επιλέγοντας Assign

5.   Να διαχειριστείτε τον ήχο ή την κάμερά σας επιλέγοντας Mute/Unmute και Start/Stop video, αντίστοιχα

6.   Να ανοίξετε τη λίστα των συμμετεχόντων επιλέγοντας Participants

7.   Να ανοίξετε τη λίστα των γραπτών μηνυμάτων επιλέγοντας Chat

8.   Να ανοίξετε τα εργαλεία σχεδιασμού επιλέγοντας Annotate

Share5

9.   Να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές π.χ. Health Checker (για έλεγχο της κατάστασης της σύνδεσή σας) επιλέγοντας More.

10. Να ανοίξετε το παράθυρο που σας δείχνει τι μοιράζεστε κάνοντας κλικ στο κάτω βέλος.

Share6