Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης

6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Αποστολή - Μεταφορά Αρχείων

Ο Presenter (Παρουσιαστής) μπορεί να στείλει αρχεία στους υπόλοιπους συμμετέχοντες της τηλεδιάσκεψης.

1.         Στο κεντρικό παράθυρο της εφαρμογής, από το μενού File (Αρχείο) επιλέγω Transfer (Μεταφορά).

Webex File Transfer1 

Προσοχή: Αν η επιλογή Transfer (Μεταφορά) από το μενού File (Αρχείο) είναι απενεργοποιημένη θα πρέπει να γίνετε Presenter (Παρουσιαστής) για να ενεργοποιηθεί.

Επιλογή αρχείου για Μεταφορά

2.         Στο παράθυρο File Transfer (Μεταφορά αρχείου) που εμφανίζεται, πατάω το κουμπί Share File (Επιλογή αρχείου για διαμοίραση).

Webex File Transfer open

 

Εύρεση, επιλογή και άνοιγμα αρχείου από τον υπολογιστή μου

3.         Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, επιλέγω από τον υπολογιστή μου το αρχείο που θέλω να στείλω στους συμμετέχοντες και πατάω το κουμπί Άνοιγμα.

Webex File Transfer open2

4.       Στο παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται το όνομα του αρχείου που έχω διαμοιράσει στους συμμετέχοντες και κάτω δεξιά στην οθόνη ο αριθμός των συμμετεχόντων που διαμοιράζεται το αρχείο μαζί με εμάς. Από αυτή τη στιγμή και μετά οι συμμετέχοντες ακολουθούν μια σειρά ενεργειών για να κάνουν λήψη του αρχείου και να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους.

Webex File Transfer participant

Λήψη αρχείου από τους μαθητές

1.         Ο κάθε συμμετέχοντας βλέπει στην οθόνη του, το παράθυρο File Transfer (Μεταφορά αρχείου) και μπορεί να κάνει λήψη του αρχείου. Κάνοντας κλικ πάνω στο όνομα του αρχείου το επιλέγει, ενεργοποιείται επάνω αριστερά το κουμπί  κουμπί Download (Λήψη). Στη συνέχεια πατά στο κουμπί Download (Λήψη) ή εναλλακτικά κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο αρχείο και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγει Download (Λήψη).

Webex File Transfer participant download

Προσοχή! Όταν ο μαθητής πατήσει το κουμπί  Download (Λήψη)  λαμβάνει ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Η μεταφορά αρχείων γίνεται από τον υπολογιστή του εκπαιδευτικού στους υπολογιστές των μαθητών – γενικότερα του Presenter στους υπόλοιπους συμμετέχοντες – χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος από το λογισμικό webex meetings για ιούς ή παραβιασμένα αρχεία.

2.        Στην συνέχεια πρέπει:

α. να επιλέξει Yes (Ναι) για την αποθήκευση του αρχείου, και

β. αφού επιλέξει σε ποιον φάκελο τοπικά στον υπολογιστή του θέλει να αποθηκευτεί, να πατήσει Save (Αποθήκευση).

Webex File Transfer participant save

Τερματισμός μεταφοράς αρχείων (File>Transfer)

Επαναλαμβάνω τα βήματα: 2. Επιλογή αρχείου για Μεταφορά και 3Εύρεση, επιλογή και άνοιγμα αρχείου από τον υπολογιστή εάν θέλω να διαμοιράσω περισσότερα αρχεία και όταν θέλω να τερματίσω τη μεταφορά αρχείων κλείνω το παράθυρο File Transfer (Μεταφορά αρχείου) από το κουμπί κλείσιμο (X) πάνω δεξιά στη γραμμή τίτλου του παραθύρου.

Webex File Transfer close