Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης

6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Χρήση και διαμοιρασμός Ασπροπίνακα

1. Στα κουμπιά ελέγχου στο κάτω μέρος της οθόνης μου κάνω κλικ στο κουμπί Share (Διαμοιρασμός) ή επιλέγω από τη Γραμμή Μενού, την επιλογή Share (Διαμοιρασμός) > Share Content (Διαμοιρασμός Περιεχομένου).

 Webex share

2. Στην συνέχεια επιλέγω New Whiteboard (Νέος Ασπροπίνακας), και επιλέγω με κλικ την ένδειξη Share (Διαμοιρασμός).

whiteboard window

 

Στο προειδοποιητικό μήνυμα πρέπει να κάνω κλικ στο ΟΚ.

whiteboard message

Στην περίπτωση που δεν μπορούν να δουν όλοι το περιεχόμενο που μοιράζω, θα πρέπει να σταματήσω τη χρήση του ασπροπίνακα και εναλλακτικά να κάνω διαμοιρασμό της οθόνης μου (Share>Screen) ή κάποιας άλλης εφαρμογής (Share> Other Applications).

Τα εργαλεία του Ασπροπίνακα

1. Μόλις εμφανιστεί ο Ασπροπίνακας, στο αριστερό μέρος εμφανίζονται δύο μπάρες εργαλείων. Η πιο μεγάλη έχει εργαλεία Annotation (Επισημείωση) και η άλλη η μικρότερη, εργαλεία Προβολής του Ασπροπίνακα.

whiteboard share tools bars

2. Στην μπάρα εργαλείων του Annotation (Επισημείωση) εμφανίζονται με τη σειρά τα εργαλεία:

white board tools2

3. Στην μπάρα εργαλείων Προβολής του Ασπροπίνακα εμφανίζονται με τη σειρά τα εργαλεία:

white board tools3

Αλλαγή ονόματος στον Ασπροπίνακα

1. Κάνω κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα της κεντρικής ετικέτας Sharing Whiteboard (Διαμοιρασμός Ασπροπίνακα), που βρίσκεται στο πάνω μέρος και στο κέντρο της οθόνης του Ασπροπίνακα.

2. Κάνω κλικ στο κουμπί Rename (Αλλαγή ονόματος) που δηλώνεται με ένα μικρό μολύβι επεξεργασίας, και έχω τη δυνατότητα να αλλάξω το όνομα του Ασπροπίνακα.

whiteboard rename1

Προσθήκη και αλλαγή σελίδας στον Ασπροπίνακα

1. Από το μενού Edit (Επεξεργασία) επιλέγω Add Page (Προσθήκη σελίδας)

whiteboard add page

2. Για να αλλάξω σελίδα στον Ασπροπίνακα:

α. κάνω κλικ στο κουμπί Προβολή σε Μικρογραφίες στην μπάρα εργαλείων Προβολής και επιλέγω την μικρογραφία της σελίδας που θέλω

ή

β. κάνω κλικ στα Βέλη στην μπάρα εργαλείων Προβολής, πάνω ή κάτω στο πλαίσιο που εμφανίζει τον αριθμό σελίδας ή καταχωρώ τον αριθμό της σελίδας μέσα στο πλαίσιο και μεταφέρομαι στη σελίδα που θέλω.

whiteboard thumpnails

Τερματισμός διαμοιρασμού Ασπροπίνακα

1. Από την αναπτυσσόμενη λίστα της κεντρικής ετικέτας Sharing Whiteboard (Διαμοιρασμός Ασπροπίνακα), που βρίσκεται στο πάνω μέρος και στο κέντρο της οθόνης του Ασπροπίνακα κάνω κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (x). Αν έχω διαμοιράσει πολλούς Ασπροπίνακες θα πρέπει να κάνω το ίδιο για όλους.

whiteboard close

2. Στο παράθυρο διαλόγου κάνω κλικ στο Yes, αν θέλω να συνεχίσω με τον τερματισμό. Μπορώ επίσης να κλικάρω την επιλογή: Do not show this message again (Να μην εμφανιστεί ξανά το μήνυμα), ώστε να κλείνω τους Ασπροπίνακες χωρίς να εμφανίζεται κάθε φορά το ίδιο προειδοποιητικό μήνυμα.

whiteboard close message

3. Επιλέγω αν θέλω να αποθηκεύσω το περιεχόμενο του Ασπροπίνακα στον υπολογιστή μου.

whiteboard save message

4. Αν επιλέξω Yes, τότε ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για αποθήκευση του αρχείου του Ασπροπίνακα (όσες σελίδες κι αν περιλαμβάνει) στον υπολογιστή μου, σε αρχείο .ucf ή .pdf .

whiteboard save message1

Προσοχή! Όταν έχουμε επιλέξει να διαμοιράσουμε κάποιο βίντεο ή ταινία ή μουσική από τον υπολογιστή μας, έχουμε φροντίσει να βελτιστοποιήσουμε το περιεχόμενο που διαμοιράζουμε για κίνηση και βίντεο (Optimize for video and motion). Στην κατάσταση αυτή δεν μπορούμε να διαμοιράσουμε Νέο Ασπροπίνακα (Share>New Whiteboard). Θα πρέπει να επαναφέρουμε τις ρυθμίσεις διαμοιρασμού για Κείμενο και εικόνες (Optimize for Text and Images) για να μας δοθεί ξανά το δικαίωμα διαμοιρασμού Ασπροπίνακα.

share text images video motion

Προσοχή! Όταν έχουμε επιλέξει να δημιουργήσουμε Breakout  Sessions (ομάδες εργασίας), τότε στα Sessions (μικροομάδες) ο Presenter (Παρουσιαστής) δεν έχει δυνατότητα Share>New Whiteboard (να διαμοιράσει Ασπροπίνακα), ενώ μπορεί Share>Screen να διαμοιράσει την Οθόνη του και Share>Files άλλα Αρχεία στον υπολογιστή του.