Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης

6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Μετά από κάθε τηλεδιάσκεψη μπορούμε να πάρουμε αναφορές για τους συμμετέχοντες (στην οθόνη, σε αρχείο και σε εκτύπωση, με τα ονοματεπώνυμα, χρόνο συμμετοχής, emails κ.α). Μπορούμε δηλαδή εύκολα να έχουμε ένα αναλυτικό παρουσιολόγιο.

Για Οδηγίες για αυτές τις αναφορές κάντε κλικ παρακάτω:

odigos2