Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης

6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Οι συμμετέχοντες μιας τηλεδιάσκεψης εμφανίζονται στον πίνακα Participants.

Όταν o εκπαιδευτικός ολοκληρώσει επιτυχώς την εισοδό του στην ψηφιακή τάξη και ξεκινήσει η τηλεδιάσκεψη (Start meeting)  μπορεί να δει τους συμμετέχοντες της τηλεδιάσκεψης πατώντας το κουμπί Participants.

Participants1

Στην αρχή ο μοναδικός συμμετέχων είναι ο εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει τον ρόλο του οικοδεσπότη-Host.

Participants2

Είσοδος μαθητή από Lobby

Η ψηφιακή τάξη του εκπαιδευτικού προτείνεται να είναι κλειδωμένη για να εξασφαλιστεί η ιδιωτικότητα μιας τηλεδιάσκεψης ώστε να μην μπορεί να εισέλθει  οποιοσδήποτε κατευθείαν.

Οταν είναι κλειδωμένη η ψηφιακή τάξη οι μαθητές που εισέρχονται περιμένουν στο Lobby. Ο εκπαιδευτικός εφόσον αναγνωρίσει τον μαθητή, τον δέχεται πατώντας Αdmit.

Participants3

 

Oταν ο εκπαιδευτικός δεχτεί τον μαθητή ,τότε εμφανίζεται το όνομα του μαθητή κάτω από το όνομα του εκπαιδευτικού.

Participants 4

 

Πολύ συχνά περιμένουν στο Lobby δύο η περισσότεροι μαθητές.

 

Participants5

Για να δεχτούμε Admit και τους υπόλοιπους μαθητές που περιμένουν στο Lobby κάνουμε αριστερό κλικ στο πορτοκαλί πλαίσιο και εμφανίζονται τα ονόματα των μαθητών που περιμένουν.

Participants6

 

Τους επιλέγουμε έναν-έναν

Participants7

ή και όλους μαζί κάνοντας αριστερό κλικ στο Not Signed/External.

Participants8

Στην συνέχεια πατάμε Admit και οι μαθητές εμφανίζονται στον πίνακα των συμμετεχόντων (Participants)

Participants9

Οι πληροφορίες που συλλέγει ο εκπαιδευτικός,απο το παράθυρο των Συμμετεχόντων φαίνονται στην παρακάτω εικόνα:

Participants10

 

Περιβάλλον Sharing 

Participants58

Υπάρχει πιθανότητα ένας συμμετέχων να περιμένει στο Lobby  ενώ ο εκπαιδευτικός-Host έχει κάνει Share π.χ. ένα έγγραφο, δηλαδή  βρίσκεται σε Sharing περιβάλλον. Τότε παρατηρούμε, ότι στην μπάρα που βρίσκεται στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται μια κουκίδα στο εικονίδιο Participants . Αν ο εκπαιδευτικός κάνει αριστερό κλικ πάνω στο εικονίδιο Participants, θα εμφανιστεί ο πίνακας των Συμμετεχόντων και έτσι θα μπορεί να δεχτεί (Admit) τον μαθητή από το Lobby , χωρίς να χρειάζεται να φύγει από το Sharing περιβάλλον.

 

Ταξινόμηση συμμετεχόντων

Ο εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να ταξινομήσει(Sort) τους μαθητές (συμμετέχοντες-participants) πατώντας

Participants12

Participants13

είτε αλφαβητικά με βάση το όνομα

Participants14

 Participants15

είτε με βάση τα σηκωμένα χέρια (Raised hands) των μαθητών του

Participants16

Participants17

Mετακίνηση μαθητή στο Lobby - Move to lobby

Participants18

Aν κάνουμε δεξί κλίκ πάνω στο όνομα του μαθητή που εμφανίζεται στον πίνακα των συμμετεχόντων-participants μπορούμε να τον μεταφέρουμε στο Lobby.

Lower Hand - Lower All Hands

Οι μαθητές - συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να σηκώσουν το “χέρι τους” για να επικοινωνήσουν με τους υπόλοιπους π.χ. να απαντήσουν σε μια ερώτηση.Εφόσον ανοίξουν το μικρόφωνό τους και μιλήσουν μπορούν μετά να κατεβάσουν το χέρι τους.

Participants19

 

Participants20

Σε περίπτωση που ένας μαθητής έχει ξεχάσει να κατεβάσει το χέρι του, τότε ο εκπαιδευτικός (host) έχει την δυνατότητα να το κατεβάσει εκείνος με την επιλογή Lower Hand κάνοντας δεξί κλικ στο όνoμα του μαθητή.

Participants21

Επίσης, ο εκπαιδευτικός (host) έχει την δυνατότητα να κατεβάσει τα χέρια όλων των μαθητών με την επιλογή Lower All Hands κάνοντας δεξί κλικ είτε στο δικό του όνομα είτε στο όνoμα οποιουδήποτε μαθητή.

Participants 22

Μενού Participants

Πηγαίνοντας στο μενού Participants εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

Participants23

Μute Me : Με την επιλογή αυτή τίθεται σε Σίγαση το μικρόφωνο του Host δηλαδή του εκπαιδευτικού , άρα ακόμη και αν μιλάει δεν τον ακούει κανείς γιατί το μικρόφωνό του είναι κλειστό.Participants24

Unmute Me:Με την επιλογή αυτή το μικρόφωνο του Host τίθεται σε λειτουργία και όταν μιλάει τον ακούν όλοι.Participants25

Mute All: Με την επιλογή αυτή ο εκπαιδευτικός-Host θέτει σε Σίγαση το μικρόφωνο όλων των συμμετεχόντων και εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου:

Participants26

Αν ο εκπαιδευτικός-Host αφήσει επιλεγμένο (checked) το Allow Attendee to Unmute Themselves και επιλέξει Mute all , τότε θα μπουν σε σίγαση τα μικρόφωνα όλων των συμμετεχόντων αλλά θα μπορεί ο κάθε ένας όποτε θέλει να απενεργοποιήσει την σίγαση.

 

Αν ο εκπαιδευτικός-Host δεν επιλεξει (unchecked) το Allow Attendee to Unmute Themselves και επιλέξει Mute all ,

 Participants27

τότε θα μπουν σε σίγαση τα μικρόφωνα όλων των συμμετεχόντων και θα εμφανίζονται κλειδωμένα τόσο στην οθόνη του εκπαιδευτικού όσο και στην οθόνη των συμμετεχόντων.Participants28

Participants29

Αυτό έχει σαν συνέπεια να μην μπορεί ο συμμετέχων να ενεργοποιήσει το μικρόφωνό του ακόμη και αν προσπαθήσει. Θα του εμφανιστεί το μήνυμα You can't unmute yourself (Δεν μπορείς να ενεργοποιήσεις το μικρόφωνό σου). Θα πρέπει ο Host να κάνει κλικ στο Allow Attendee to Unmute Themselves για να μπορεί ο μαθητής να ξαναενεργοποιήσει μόνος του το μικρόφωνο.

 

Unmute All: Με την επιλογή αυτή ο εκπαιδευτικός- Host δίνει η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ενεργοποιήσουν τα μικρόφωνά τους όταν το θελήσουν. Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

Participants30

που πληροφορεί τον Host ότι από εδώ και στο εξής έχουν την δυνατότητα οι συμμετέχοντες να ενεργοποιήσουν τα μικρόφωνά τους μόνοι τους, εφόσον το θελήσουν.

 

Mute on Entry:Κατά την προσέλευση των συμμετεχόντων στην τηλεδιάσκεψη έχουν όλοι τους τα μικρόφωνα κλειστά.

 

Allow attendees can unmute themselves : Με την επιλογή αυτή ο εκπαιδευτικός- Host επιτρέπει ή όχι  στους συμμετέχοντες να μπορούν μόνοι τους να ανοιγοκλείσουν το μικρόφωνό τους

Participants31

 

Aν δεν είναι επιλεγμένο (uncheck) το Allow Attendee to Unmute Themselves

Participants32

τότε ο το μικρόφωνο των συμμετεχόντων θα εμφανίζεται κλειδωμένο τόσο στην οθόνη του εκπαιδευτικού όσο και στην οθόνη τους.Participants28

Αν προσπαθήσει ο συμμετέχων  να ενεργοποιήσει το μικρόφωνό του θα του εμφανιστεί το μήνυμα You can't unmute yourself (Δεν μπορείς να ενεργοποιήσεις το μικρόφωνό σου). Θα πρέπει ο Host να κάνει κλικ στο Allow Attendee to Unmute Themselves για να μπορεί ο συμμετέχων να ξαναενεργοποιήσει μόνος του το μικρόφωνο.

 

Entry and Exit Tone:Ακουστικός τόνος κατά την προσέλευση και κατά την αποχώρηση κάθε συμμετέχοντα.

 

Copy Meeting Link: Αντιγράφεται ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης και εμφανίζεται ένα μήνυμα που πληροφορεί ότι αποθηκεύτηκε ο σύνδεσμος στο Πρόχειρο (αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ανοίξει έναν κειμενογράφο και να πατήσει Επικόλληση ή Ctrl+V για να εμφανιστεί ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης).

Participants33

Αssign Privileges:

Communicate

  • Παραχωρούνται προνόμια στους συμμετέχοντες κατά την επικοινωνία τους στο chatParticipants34

 

Host: Εάν είναι επιλεγμένο (checked), οι συμμετέχοντες μπορούν να συνομιλούν μέσω γραπτών μηνυμάτων με τον  host,ιδιωτικά.

Εάν δεν είναι επιλεγμένο (unchecked), οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να συνομιλούν μέσω γραπτών μηνυμάτων με τον host, και εμφανίζεται μήνυμα You don't have the privilage to chat with the host in this meeting.

Presenter: Εάν είναι επιλεγμένο (checked), οι συμμετέχοντες μπορούν να συνομιλούν μέσω γραπτών μηνυμάτων  με τον παρουσιαστή, ιδιωτικά.

Other Participants: Εάν είναι επιλεγμένο (checked), οι συμμετέχοντες μπορούν να συνομιλούν μέσω γραπτών μηνυμάτων ιδιωτικά με οποιονδήποτε.

Εάν δεν είναι επιλεγμένο (unchecked), οι συμμετέχοντες δεν  μπορούν να συνομιλούν μέσω γραπτών μηνυμάτων ιδιωτικά μεταξύ τους.

Publicly with 

Everyone  : Αν είναι επιλεγμένο (checked) τότε μπορεί να γράψει κάποιος ένα μήνυμα προς όλους (Everyone).Αν δεν είναι επιλεγμένο , δεν μπορεί να γράψει κάποιος ένα μήνυμα προς όλους (Everyone). 

 

Αssign Privileges -Participants:

Παραχωρούνται προνόμια στους συμμετέχοντες.

Participants35

Print: Εαν είναι επιλεγμένο τότε οι συμμετέχοντες μπορούν να Εκτυπώσουν (Print) οτιδήποτε τους έχει διαμοιραστεί δηλαδή έχει γίνει Share.

Save: Εαν είναι επιλεγμένο τότε οι συμμετέχοντες μπορούν να αποθηκεύσουν οτιδήποτε τους έχει διαμοιραστεί.

Annotate: Εαν είναι επιλεγμένο τότε οι συμμετέχοντες μπορούν να γράψουν πάνω σε κοινόχρηστα έγγραφα, παρουσιάσεις , πίνακες (whiteboards)  κ.τ.λ.αφού προηγουμένως γίνει αποδεκτό το αίτημά τους από τον Host. Δηλαδή εμφανίζεται στον Host το ακόλουθο μήνυμα:

Participants36

O Host αποφασίζει αν θα επιτρέψει στον μαθητή να γράψει  (Approve) ή αν θα απορρίψει το αίτημά του Decline.

Εαν ο εκπαιδευτικός-Host  το επιτρέψει(Approve) ,  θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:

Participants37

View Participant list: Εάν είναι επιλεγμένο, οι συμμετέχοντες βλέπουν τα ονόματα όλων των άλλων συμμετεχόντων στον πίνακα  "Συμμετέχοντες". Εάν αυτή η επιλογή δεν είναι ενεργοποιημένη, οι συμμετέχοντες δεν βλέπουν παρά μόνο το όνομα του παρουσιαστή στον πίνακα των Συμμετεχόντων.

Change Role:

Ο εκπαιδευτικός – Host έχει αυτόματα και τον ρόλο του Παρουσιαστή( Presenter). Έχει όμως την δυνατότητα να αλλάξει τον ρόλο (Change Role) του κάθε συμμετέχοντα δηλαδή να τον μετατρέψει σε

  • Παρουσιαστή( Presenter)
  • Host
  • Cohost

Η αλλαγή ρόλου μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

 

1ος Τρόπος: Από τον πίνακα Συμμετέχοντες, αν κάνει ο Host αριστερό κλικ στον συμμετέχοντα που θέλει να του αλλάξει ρόλο.

 Participants38

Στην συνέχεια πηγαίνει στο μενού Participants επιλέγει Ghange Role

Participants39

2ος Τρόπος:Από τον πίνακα των Συμμετεχόντων κατεύθειαν, αρκεί να κάνει δεξί κλικ πάνω στον συμμετέχοντα - μαθητή που θέλει να του αλλάξει τον ρόλο.Στην συνέχεια, κάνει κλικ στην επιλογή Change Role.

Participants40

Make Host

Ο Host οικοδεσπότης, μπορεί να κάνει κάποιον άλλο Host εάν πρέπει να αποχωρήσει από μια σύσκεψη νωρίς και θα ήθέλε να μεταφέρει το ρόλο του Host σε έναν άλλον συμμετέχοντα στη σύσκεψη ή γιατί θα ήθελει να έχει κάποιος άλλος τη διαχείριση των στοιχείων ελέγχου σύσκεψης ενώ αυτός μιλάει ή παρουσιάζει κάτι.

Για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή του ρόλου θα πρέπει ο Ηost να κάνει δεξί κλικ πάνω στο όνομα του συμμετέχοντα-μαθητή που θα ήθελε να αναλλάβει αυτόν το ρόλο. Στην συνέχεια θα εμφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου:

Participants41

Αν επιλέξει ΟΚ τότε εμφανίζεται στον πίνακα των Συμμετεχόντων ( Participants) ο συμμετέχων ως Host και ο εαυτός του αυτόματα ως Cohost.

Participants42

Aν τώρα ο εκπαιδευτικός που είναι Cohost θελήσει να ξαναγίνει ο ίδιος Host πρέπει να επιλέξει Reclaim Host Role από το μενού Participants

Participants43

Στην συνέχεια θα του εμφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου .

Participants44

Αν επιλέξει ΟΚ τότε θα ξαναγίνει αυτός Host.

Participants45

Make Presenter:

Το άτομο που έχει οριστεί ως (Presenter) παρουσιαστής μπορεί να κάνει κοινή χρήση (Share) παρουσιάσεων, οθόνης/επιφάνειας εργασίας ή εφαρμογών.

O ρόλος αυτός αποδίδεται από την εφαρμογή κατ'ευθείαν στον Host (εκπαιδευτικό) και το αναγνωριστικό του ρόλου αυτού είναι η μπίλια

στο εικονίδιο του συμμετέχοντα.Participants46

Μπορεί ο Host να δώσει τον ρόλο του παρουσιαστή(presenter) σε έναν συμμετέχοντα, προκειμένου ο δεύτερος να  παρουσιάσει κάτι δικό του. Ακολουθώντας τον 1ο ή τον 2ο τρόπο όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω, επιλέγουμε Change Role και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο που μας πληροφορεί ότι το δικαίωμα του Presenter (Παρουσιαστή ) μεταφέρεται στον συμμετέχοντα με όνομα Μαθητής.

Participants47

Μετά από μερικά λεπτά ο μαθητής θα έχει γίνει Presenter.

Participants48

Τώρα ο Μαθητής έχει την πράσινη μπίλια και είναι πλέον ο παρουσιαστής (Presenter)

 

Επιπλέον, ο ρόλος του Presenter μπορεί να αποδωθεί σε έναν συμμετέχοντα-μαθητή και με έναν ακόμα τρόπο:

3οςΤρόπος:

Κατευθείαν από τον πίνακα των συμμετεχόντων θα πρέπει να σύρουμε(drag), με το ποντίκι , την πράσινη μπίλια στον συμμετέχοντα-μαθητή που θέλουμε να κάνουμε Presenter.

Participants49

Εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου

Participants50

Επιλέγουμε Yes και μετά εμφανίζεται και πάλι η πράσινη μπιλια στο όνομα του μαθητή-Presenter.

Participants47

 

Participants48

CoHost:

Ο ρόλος Cohost θα λέγαμε ότι είναι ο βοηθός του Host, έχει δικαιώματα παρόμοια με το ρόλο host. Ο Cohost μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της παραγωγικότητας της τηλεδιάσκεψης-μαθήματος.

O Cohost  μπορεί να συνεχίσει  την τηλεδιάκεψη-μάθημα αν για κάποιον λόγο ο host θέλει να αποχωρήσει (αρκεί βέβαια ο host να αποχωρήσει επιλέγοντας Leave Meeting και ορίζοντας τον  Cohost σαν new Host.Oταν ο εκπαιδευτικός- host  επιστρέψει στην τηλεδιάσκεψη (ιπατώντας Start meeting) θα ξαναμπεί στην ψηφιακή αίθουσα και θα του ξανααποδοθεί ο ρόλος του Host).

Επιπλέον ο Cohost έχει την δυνατότητα να ενεργοποιήσει  ή  να καταργήσει την λειτουργία της Σίγασης, να προσκαλέσει συμμετέχοντες ή να τους υπενθυμίσει την τηλεδιάσκεψη, να διαχειριστεί  breakout sessions, να κλειδώσει ή να ξεκλειδώσει την αίθουσα ,να τερματίσει την τηλεδιάσκεψη κτλ.

Participants51

 

Participants52

Εμφανίζεται στους Συμμετέχοντες ο καινούριος ρόλος του Μαθητή

Participants53

Αν ο Host θέλει να αφαιρέσει τον ρόλο του Cohost από έναν μαθητή τότε επιλέγει από το μενού Participants -> Remove Cohost Role.

Participants54

 

 

Reclaim Host Role:Ανακτά ο εκπαιδευτικός τον Host ρόλο.

Participants55

Expel: Αποβάλλεται κάποιος συμετέχοντας από την τηλεδιάσκεψη. Ο host επιλέγει έναν συμμετέχοντα από τον πίνακα των Συμμετεχόντων και στην συνέχεια επιλέγει Expel.

 Participants56

Θα εμφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου:

Participants57

Αν ο Host επιλέξει YES τοτε ο συμμετέχων – μαθητής φεύγει από την αίθουσα και θα πρέπει να συνδεθεί εκ νέου για να αποκτήσει πρόσβαση στην ψηφιακή τάξη.

ΥΓ:Η συντάκτης του άρθρου (Τριπερίνα Γεωργία) εφιστά την προσοχή σας στο γεγονός ότι η πλατφόρμα Webex συχνά αναβαθμίζεται(Updates)  με αποτέλεσμα κάποιες δυνατότητες να αλλάζουν τρόπο λειτουργίας.

Πηγή:https://help.webex.com