Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης

6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Με τους μαθητικούς λογαριασμούς παρέχεται η πρόσβαση των μαθητών σε ένα σύνολο υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, όπως η ηλεκτρονική αλληλογραφία, η τηλεκπαίδευση, τα ιστολόγια, οι κοινότητες αλλά και σε άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οδηγίες για τη διαχείριση γενκά των μαθητικών λογαριασμών και για τις υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου για τους μαθητές και τις μαθήτριες αναφέρονται στην παρακάτω εγκύκλιο:

Εγκύκλιος αρ. πρωτ. 39731/Δ2-20/3/2020