Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης

6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Η Δομή Απομακρυσμένης Βοήθειας (HelpDesk) του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής λειτουργεί στο πλαίσιο της παροχής τεχνικής βοήθειας των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και υποστηρίζεται απο την Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. Φ15.2/4691/24-3-2020 και ανασυγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. Φ.15.2/17850/24-11-2020 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ Φ.15/18390/27-11-2020 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής:

  1. Οι τεχνικές απορίες των εκπαιδευτικών επιδιώκεται να επιλύονται πρώτα στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας (Ομάδα Υποστήριξης της σχολικής μονάδας).
  2. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, τότε ένας εκπρόσωπος της ομάδας απευθύνεται στη Δομή Απομακρυσμένης Βοήθειας του ΠΕΚΕΣ. Η Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης του ΠΕΚΕΣ αξιολογεί τα ερωτήματα και παρέχει ομαδοποιημένες ή εξατομικευμένες απαντήσεις, και απαντήσεις σε συχνά προβλήματα.
  3. Σε περίπτωση αδυναμίας απάντησης, παραπέμπει τα θέματα ιεραρχικά προς την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (Helpdesk) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Για την ταχύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των αιτημάτων των σχολικών μονάδων, η Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. παρέχει την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης, ένα σύστημα υποβολής και διαχείρισης ερωτημάτων. Μέσω του συστήματος, λαμβάνει και προωθεί προς διεκπεραίωση ερωτήματα από τις σχολικές μονάδες. Ταυτόχρονα παρακολουθεί και ενημερώνει για την εξέλιξη της επίλυσης των όποιων αναφερθέντων προβλημάτων.

Στο σύστημα έχουν δημιουργηθεί λογαριασμοί για τις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά που πραγματοποιούν μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Δημοτικά, Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ).  Η ενεργοποίηση του λογαριασμού πραγματοποιείται μέσω συνδέσμου που έχει αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής μονάδας.

Σύνδεση με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης