Καλώς ήλθατε στην Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Προκειμένου να εξομαλύνουμε τα αιτήματα υποστήριξης και να σας εξυπηρετούμε καλύτερα, χρησιμοποιούμε ένα σύστημα αιτημάτων υποστήριξης. Σε κάθε αίτημα υποστήριξης έχει εκχωρηθεί ένας μοναδικός αριθμός δελτίου τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την παρακολούθηση της προόδου και των απαντήσεων του αιτήματος. Η υποβολή αιτημάτων γίνεται από την Ομάδα Υποστήριξης της Σχολικής Μονάδας με τα διαπιστευτήρια που δημιουργούνται μέσω του μηνύματος ενεργοποίησης που έχει αποσταλλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της κάθε σχολικής μονάδας. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να απευθύνουν τις τεχνικές απορίες τους στην Ομάδα Υποστήριξης της σχολικής τους μονάδας και εφόσον δεν επιλυθούν η Ομάδα Υποστήριξης θα καταχωρεί κατάλληλο αίτημα υποστήριξης στην υπηρεσία. 

Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης

Επιστροφή στο διαδικτυακό τόπο της Ομάδας Τεχνικής Υποστήριξης