Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης

6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Αποστολή - Μεταφορά Αρχείων

Ο Presenter (Παρουσιαστής) μπορεί να στείλει αρχεία στους υπόλοιπους συμμετέχοντες της τηλεδιάσκεψης.

1.         Στο κεντρικό παράθυρο της εφαρμογής, από το μενού File (Αρχείο) επιλέγω Transfer (Μεταφορά).

Webex File Transfer1 

Προσοχή: Αν η επιλογή Transfer (Μεταφορά) από το μενού File (Αρχείο) είναι απενεργοποιημένη θα πρέπει να γίνετε Presenter (Παρουσιαστής) για να ενεργοποιηθεί.

Επιλογή αρχείου για Μεταφορά

2.         Στο παράθυρο File Transfer (Μεταφορά αρχείου) που εμφανίζεται, πατάω το κουμπί Share File (Επιλογή αρχείου για διαμοίραση).

Webex File Transfer open

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο που περιγράφει βήμα προς βήμα τη χρήση της εφαρμογής Webex, που αποτελεί την επίσημη, δωρεάν παρεχόμενη, πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ για τη σύγχρονη, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο, τηλεκπαίδευση.

Παρακαλούμε! αναμένετε τον προσωπικό σας σύνδεσμο ενεργοποίησης (Activate) στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email), και μην δημιουργείτε δωρεάν λογαριασμό Webex (start for free).

[Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων]